วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

🏫โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร🏫
(อาทร สังขะวัฒนะ)
👀👀👀👀👀
⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈
💥เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น☀️
เรียนรอบวันจันทร์ถึงศุกร์
ใน วันที่ ​20 ธันวาคม 2565 -​ วันที่ 28 มีนาคม 2566

รอบเช้า    9.00  -  12.00 น.
รอบบ่าย  13.00  -  12.00 น.
 รอบค่ำ   16.00  -  20.00 น.

☀️💥เริ่มเรียน
   ➡️ ตั้งแต่    - วันที่  20 ธันวาคม 2565
  ➡️ ถึง       - วันที่  28 มีนาคม 2566
   

***การเปิดสอนรอบวันจันทร์ถึงศุกร์***
รอบต่อไป**จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

👀👀👀👀👀
⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈⥈
💥เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น☀️
เรียนรอบวันอาทิตย์
ใน วันที่ ​มกราคม 2566 -​ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาเรียน   9.00  -  16.00 น.

☀️💥เริ่มเรียน
  ➡️ ตั้งแต่   - วันที่  8 มกราคม 2566
     ➡️ ถึง      - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
   

***การเปิดสอนรอบวันอาทิตย์***
รอบต่อไป**จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**


สอบถามรายละเอียด

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
เลขที่ 462 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
โทร.02-426-3653

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.bmatraining.ac.th
เว็บไซต์ https://abvts-arthon.blogspot.com  

สมัครเรียน คลิก💥